حضرت امام علی علیه السلام فرمود :  از خداوند جایگاه شهیدان و زندگی با سعادتمندان و همراهی با پیامبران را طلب می کنم.نهج البلاغه، خطبه23

حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود :پس به خدا قسم من بر حقّم و دوستدار شهادت.شرح نهج البلاغه، ج6، ص99 و 100

حضرت امام علی علیه السلام فرمود :به خدا قسم اگر آرزوی شهادت را در پیکار با دشمن نمی داشتم،(که ای کاش زودتر فراهم آید) بر مرکب خود سوار می شدم و از میان شما کوچ می کردم و تا باد شمال و جنوب بوزد (برای همیشه) در جستجوی شما نمی پرداختم.شرح نهج البلاغه، ج7، ص285، خطبه118

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود :هر کس از روی صدق شهادت را طلب کند، خداوند به او ((ثواب)) آن را عطا خواهد کرد، هر چند به شهادت نرسد.کنز المعال، ج4، ص421، حدیث11210

حضرت امام علی علیه السلام فرمود :خداوند برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقرّر نموده و هر کدام به اجل معین خود آنسان که او مقدّر کرده است می رسند، پس خوشا به حال مجاهدان راه خدا و کشتگان راه اطاعت او.نهج السعاده، ج2، ص107