اللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک

امام زین العابدین علیه السلام می فرمود: پیوسته از قول رسول خدا هیچ قطره ای در نزد خداوند دوست داشتنی تر از قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود نیست.وسائل الشیعه، ج11، ص8، حدیث11

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود :شهید درد کشته شدن را احساس نمی کند، مگر در حدّی که یکی از شما پوست دست خود را بین دو انگشت فشار دهد.کنز المعال، ج4، ص398، حدیث1110

قال معصوم :به شهید هفت امتیاز از طرف خداوند عطا می شود، اولین آنها بخشیدن تمام گناهان اوست بواسطه اولین قطره خونش.وسائل الشیعه، ج11، ص9، حدیث20

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود : شهید در جنگ دریایی مثل شهید در جنگ و جهاد در خشکی اجر دارد و خداوند ملک الموت را برای قبض روح همه افراد مامور ساخته است، مگر شهیدان جنگ دریایی که آنقدر مقام و فضیلت دارند که خداوند، خودش ارواح آنها را قبضه می کند.سنن ابن ماجه، ج2، ص928،